Remember Me     Forgot Login?   Sign up  

Sosyal Bilgilerin Temelleri dersinde kullandığım ders sunumunu yazının devamından görüntüleyebilirsiniz.

Devamını oku: Sosyal Bilgilerin Temelleri Ders Sunusu

Sosyal Bilgilerin Temelleri

Sosyal Bilgiler 6.-7. sınıflar programına metnin devamındaki linkten ulaşabilirsiniz.

Devamını oku: Sosyal Bilgiler 6. ve 7. Sınıf Programı

Sosyal Bilgilerin Temelleri

 

Beceri Nedir?

Şimdiye kadar bilgi edinme, yaşam ve okulun temel amacı olarak görülmüştür. Günümüzde ise bilgiye bakış değişmiştir. Bilgi; olguları, kavramları, ilkeleri ve süreçleri ezberlemek olarak görülmemektedir...

Devamını oku: Sosyal Bilgiler Programı Becerileri (4 - 7)

Sosyal Bilgilerin Temelleri

Osmanlı Klasik Döneminde İdari Reform Hareketleri:
Koçi Bey Risalesi
Koçi Bey Booklet
Administration Reform Motion At Ottoman Classic Period:
Koçi Bey Booklet

 

Ali Fuat Gökçe*


Özet
Koçi Bey Risalesi Osmanlı Devleti idare yapısında yapılan reform hareketleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Risale Osmanlı klasik döneminde idare yapısının nasıl işlediğini, kimlerin idari yapıda etkili olduğunu ve bozulmaların nasıl ortaya çıktığı konusunu açıklamada önemli bir belgedir. Osmanlı gelenekçi idari reformlarının en çok bilineni Koçi Bey Risalesidir. Makalede
Koçi Bey Risalesi’nin Osmanlı reform hareketlerine yaptığı katkı incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Reform, İdari Reform, Risale,


Abstract

Koçi Bey booklet has an important place at Ottoman Government administration reform motion. Booklet is an important document to explain how to treat administration and expose the spoils at Ottoman classic period. Koçi Bey booklet is the most known Ottoman traditional administration reform motion. In this article studying the contribution to Ottoman reform motion of Koçi Bey booklet.
Key Words: Reform, Administration Reform, Booklet

Devamını oku: Koçibey Risalesi Hakkında

Sosyal Bilgilerin Temelleri

Sosyal Bilgiler programının genel amaçları aşağıda verilmiştir.

Devamını oku: Sosyal Bilgiler Programının Genel Amaçları

Sosyal Bilgilerin Temelleri