Remember Me     Forgot Login?   Sign up  

Derste kullandığım sunuma bu yazının devamında ulaşabilirsiniz. (22.10.2012 tarihinde güncellenmiştir.)

Devamını oku: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Ders Sunumu

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi

ÖZET

Betimsel nitelik taşıyan bu çalışma, öğretmenlerin öğretim araç-gereçlerini kullanım amaçlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencilerden yüksek derecede başarı elde etme, öğrencilere daha fazla bilgi ve beceri kazandırma, derslerin verimini artırma ve işlenmesini zevkli hale getirme, öğrenme-öğretme süreçlerine çeşitlilik, renklilik ve değişiklik katma, gerçek hayatı derslere yansıtma ile öğrencilerin; yaparak ve yaşayarak öğrenmesine katkı sağlama, motivasyon ve dikkatini artırma, kalıcı  öğrenmelerine yardımcı olma ve bilgi ihtiyacını karşılama öğretmenlerin öğretim araç-gereçlerini kullanma amaçları arasında yer almıştır. Ancak öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirme, problem çözme ve eleştirel düşünmelerine katkı sağlama, başarısını değerlendirme ile sınıf kontrolünü sağlama, verbalizmi önleme ve zaman kullanımını azaltmanın öğretmenlerin öğretim araç-gereçlerini kullanım amaçları arasında yer almadığı sonucuna varılmıştır.  

Devamını oku: ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİNİ KULLANIM AMAÇLARI (Makale)

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi

Bilgi çağında teknolojiyi kullanmak bir ayrıcalık değil, zorunluluk olmuştur. Toplumların gereksinim duyduğu birey nitelikleri değişmiştir. Öğretmenlerden de bilgi toplumu bireylerini yetiştirebilmeleri için derslerini teknolojiyi ile bütünleştirmeleri beklenmektedir. Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde 1998 yılında tüm öğretmen yetiştirme programlarına “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme” (ÖTMG) dersi zorunlu olarak konulmuştur. Çağdaş eğitimin bir gereksinimi olan teknoloji ile öğretme-öğrenme süreçlerini bütünleştirebilme becerisi, bu ders ile öğretmen adaylarına kazandırılmak istenmektedir.

Devamını oku: Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme...

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi

ÖZET 

Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme (ÖTMG) dersi, öğrencinin öğrenme-öğretme süreçlerinde, 5 duyuya da hitap eden öğrenmelerin daha kalıcı ve güdüleyici olduğunu betimleyen, en önemli öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden birisidir. Bu çalışmada, 2001-2002 öğretim yılından 2004-2005 öğretim yılına kadar verilmiş olan ÖTMG dersinden elde edilen gözlemler, dersin işleniş felsefesi ve uygulama örnekleri ele alınmaktadır. Bu deneyim ve gözlemler, öğretim teknolojilerinin, öğrenmenin kolaylıkla gerçekleşmesi ve kalıcı hale getirilmesinde vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu göstermektedir.  

Devamını oku: ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME DERSİNİN İŞLENİŞİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ (Makale)

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi

Windows Live Movie Maker Kullanımı